Samen creëren wij

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Disclaimer voor www.benjaminbaars.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.benjaminbaars.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Benjamin Baars - Digitale Diensten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benjamin Baars - Digitale Diensten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Benjamin Baars - Digitale Diensten.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Benjamin Baars - Digitale Diensten te mogen claimen of te veronderstellen.

Benjamin Baars - Digitale Diensten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Benjamin Baars - Digitale Diensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.benjaminbaars.nl op deze pagina.

Digitale diensten

Benjamin Baars

Graag kom ik met u in contact om wensen en ideeën uit te werken tot een mooi eindproduct voor uw project.

Kom in contact met mij

Graag beantwoord ik al uw vragen over de mogelijkheden om uw project tot een succes te brengen.
Schroom niet om uw ideeën te delen.
Wij spreken altijd een totaalprijs op maat met u af.

*Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden!